• A-
  • A
  • A+
035935 21630

Nowa busowa syć

Česćeni knjenje, waženi knježa,

wot 1. januara 2022 je so je so zawjedła nowa modernizowana busowa syć w Budyskim wokrjesu. Polěpšeny poskitk wopřija wjac kilometrow, změnjene busowe čary, prawidłowne časy wotjězda a přihódniše móžnosće přelězenja mjez busami a tež k ćaham

Jadro busoweho wobchada wokrjesa tworja přichodnje tak mj. plusbusy a taktowe busy. Tute wuznamjenjeja so přez krute taktowe časy, derje woznamjenjene jězbne plany a krótke časy přelězenja k dalšim wobchadnym srědkam.

Plus busy jězdźa w času mjez 5 a 21 hodź. , hodźinsce stajnje z 15 tam a sem jězbami. Taktowe busy jědu dwuhodźinsce; wobaj zwjazujetaj hłowne městnosće wokrjesa a dóstanu linijowe čisła z 500.

Wudospołnjace pódlanske linije noša wot 1.januara 2022 čisła 700. Měšćanske linije spóznajeće na dwucyfrowych ličbach. Nowe zwiski z přemysłownišćemi a bydlenskimi štwórćemi su wuraz atraktiwneho poskitka tež za powołanskich dojězdźowarjow a jednotliwcow. Z tym so wjele za našich wužiwarjow změni.

Jako přikład mjenujemy internetowu stronu Budyskeho wokrjesa, na kotrejž je so na startowej stronje wutworił wobłuk „mobilnje po wokrjesu“. Nimo poskitkow k mobiliće z ćahom a busami, pokazkow za informacije k jězbnym planam wobchadneju zwjazkow VVO a ZVON kaž tež stejišćam zastanišćow w GEOWEB podawaja so tam tež informacije ke kolesowarskim šćežkam a turistiskim kolesowarskim čaram w Budyskim wokrjesu.

Naspomnjenjahódna je adresa www.busnetz-bautzen.de, kotraž so tež na plakatach a jězbnych planach mjenuje a direktnje na horjeka mjenowane informacije na stronach Budyskeho wokrjesa wjedźe.