• A-
  • A
  • A+
035935 21630

Sportowanišća gmejny Radwor

Sportowa a wjacezaměrowa hala “SLAVIA” w Radworju

Dróha dr. Marje Grólmusec 5
02627 Radwor

Radworske sportnišćo

Při wuhlowym přirowje 2
02627 Radwor

Sportowa hala w Minakale

Puć swjateho Floriana 1
02627 Minakał

Sportnišćo w Minakale

Hłowna dróha 20
02627 Minakał