• A-
  • A
  • A+
035935 21630

Gmejna

Gmejna Radwor leži sewjernje Budyšina w rjanej Hornjej Łužicy we wuchodźe Swobodneho stata Sakskeje, někak mjez zwjazkowymaj dróhomaj B96 na zapadźe a B156 na wuchodźe.
Gmejnski zarjad je we hłownej wsy, w Radworju, 10km sewjernje Budyšina, zaměstnjeny. Na přestrjeni  33 km bydla w gmejnje někak 3400 wobydleri w Radworju a přisłušnych 23 wjeskach.

Hłowna wjes gmejny - Radwor - bu w lěće 1359 k prěnjemu razej pisomnje naspomnjena. Jónkrótne w Sakskej je, zo je so we wsy z ewangelskim swětnym patronatstwom katolska wěra a cyrkej, njehladajo zasakłych prócowanjow knjejstwa w lětach mjez 1575 a 1675 ewangelsku wěru zawjesć, přesadźiła. Hač do dźensnišeho je sej tu nahladny podźěl ludnosće serbsku narodnosć a katolske wěrywuznaće zdźeržał.


Krajina, přiroda a ludźo su dobre přičiny za wopyt gmejny runje tak kaž tradicionalne nałožki a kultura Serbow. Su to nałožki kaž jutrowne jěchanje, Marijanske mejske procesiony a procesiony na Bože ćěło druhi štwórtk a slědowacu njedźelu po swjatkach. Za přirodu lubowaceho wopytowarja su w sewjernym směrje přirodoškitne pasmo Łučinski hat ze swojej jónkrótnej ptačinu, holanske lěsy Chasowa a pod Kaponicu (200m nad NN) kaž tež hatna krajina Holešowa a Łomska doporučene. Wobhladanja a dožiwjenja hódne je tež Minakał ze swojim krasnym parkom z barokowym hrodom a na sewjerowuchodźe gmejny biosferowy rezerwat UNESCO Hornjołužiska hola a haty.

wsy/ wjesne dźěle wobydlerjo
Boranecy 120
Bronjo 89
Kamjenej 112
Chelno 364
Droby 99
Přezdrěń 31
Přezdrěnk 7
Haj 18
Lipič 211
Łomsk 197
Łupjanska Dubrawka 65
Lutobč 170
wsy/ wjesne dźěle wobydlerjo
Łupoj 196
Měrkow 131
Minakał 349
Miłkecy 92
Stróžišćo 5
Nowe Boranecy 51
Nowe Bronjo 13
Chasow 156
Radwor 670
Čorny Hodler 29
Hat 64
Wjesel 83

staw 31.12.2021