• A-
  • A
  • A+
035935 21630

Gmejnske zarjadnistwo – formularowy serwis

Radworska gmejna přewostaja Wam elektroniske formulary zarjadnistwa online k dispoziciji. Móžeće formulary bjezposrědnje na Wašim ličaku wupjelnić a je nam potom připósłać. Zo byšće pdf-dokumenty čitać a wućišćeć móhli, trjebaće wotpowědny program na Wašim ličaku, na př. Acrobat Reader.

Chceće wupjelnjene formulary lokalnje składować, poručamy Wam Xania-formulary wužiwać. K wobhladanju a k wupjelnjenju dyrbiće Xania-browser na Wašim ličaku zarjadować, kotryž móžeće tu dele sćahnyć.

Pokiw: Gmejna poskićuje pod linkom Amt24 online formulary za wšelke žiwjenske situacije. Amt24 je winowaty formulary stajnje aktualizować.

Aktualnje steja sćěhowace formulary k dispoziciji: