• A-
  • A
  • A+
035935 21630

towarstwa a zajimowe zjednoćenstwa Radworskeje gmejny

Kupowe zjednoćenstwo z. t.
Claudia Steglichowa
Młynske chěže 13
02627 Radwor

web: www.insel-radibor.de
mejlka: kontakt@insel-radibor.de

Chór “Meja” e. V.
knjez Daniel Henich
Grünbusch
Grünbusch 1a
02627 Radwor

ST 1922 Radwor z. t.
prezident Ingo Adam
Při wuhlowym přirowje 2
02627 Radwor

Sakske domizniske towarstwo Lipič z. t.
Jens Wróbl
Při ryćerkuble 3
02627 Lipič

Kehelowarske sportowe zjednoćenstwo „Čorno-žołty“ Lutobč
Andreas Düring
Parkowa dróha 5
02627 Lutobč

KSZ módro-běli Minakał z. t. – koparske sportowe zjednoćenstwo
Robert Nowak
Hłowna dróha 20
02627 Minakał

Wjesny klub Łupoj z. t.
Bosćij Michałc
Łupoj 14b
02627 Radwor

Klub seniorow Minakała
knjeni Gizela Kobanowa
K wulkemu hatej 1
02627 Minakał

Zjednoćenstwo Radworskeje młodźiny z. t.
Danilo Dej
Młynske chěže 27
02627 Radwor

Wjesny klub Łomska z. t.
Mandy Nowotnikec
Łomsk 21
02627 Radwor

Domowinska wjesna skupina Radworja
knjez Marko Wjenka
Młynske chěže 3
02627 Radwor

Přećeljo a spěchowarjo Serbskeje wyšeje šule Radworja
předsyda Uwe Jenč
Dróha dr. Marje Grólmusec 3
02627 Radwor

Antenowa připrawa zjednoćenstwa Radworja z. t.
knjez Pětr Kliman
Pod dubami 20
02627 Radwor

Miłkečanske parkowe šerjenja z. t.
Knjez Jens Schmele
Miłkecy 15b
02627 Radwor

Dwórnišćo inkluzije w Radworju z. t.
Předsydka Raphaela Wićazowa
Dwórnišćo 3
02627 Radwor

Radworska staršiska iniciatiwa z. t.
Předsydka Kathrin Suchec-Dźisławkowa, Wito Bejmak
Chasow 13
02627 Radwor

web: http://eltern-radibor.de

Wjesny klub Lutobč-Měrkow z.t.

Parkowa Dróha 3
02627 Radwor

E-Mail: dorfclubluttowitz-merka@t-online.de
Internet: www.dorfclubluttowitz-merka.de