• A-
  • A
  • A+
035935 21630

Wohnjowe wobory gmejny Radworja

Nawoda gmejnskeje wohnoweje wobory

Kamarad Rüdiger Šmit
Dróha Jakuba Lorenca Zalěskeho 8
02627 Radwor

naměstnik

kamarad Sandro Jenč

Wjesna wohnojowa wobora Radwor

Wjesna wohnjowa wobora z stejišćemi w Chelnje a Łupoji

Dróha Alojsa Andrickeho 7
02627 Radwor
telefon: 035935 21392

mejlka: ff-radibor@web.de
Facebook: Freiwillige-Feuerwehr Radibor/Radwor

Nawoda wjesneje wohnjoweje wobory
Stephan Sauer
Handrij Mjeń (naměstnik)
Kamjenej 11a
02627 Radwor

Młodźinska wohnjowa wobora Radworja
Maximilian Rychtar
telefon.: 01746038361

wobstatk jězdźidłow
hašenske jězdźidło z nošnomócnym pryskadłom (HLF 10)
nošnomócne hašenske jězdźidło (TSF)

Wjesna wohnjowa wobora Minakał

Puć swjateho Floriana 2
02627 Minakał
telefon: 035934 6315

mejlka: ortswehrleitung@feuerwehr-milkel.de
web: www.feuerwehr-milkel.de

nawoda wjesneje wohnjoweje wobory w Minakale
kamarad Thomas Scheffel
Budyska šoseja 1
02627 Radwor

naměstnik
kamarad Robert Flechtner
K ryćerkubłu 1a
02627 Minakał

Młodźinska wohnjowa wobora Minakała
kamarad Florian Pohlan
tel. 01744816826
kamaradka Anne Pradel

mejlkal: jugendfeuerwehr@feuerwehr-milkel.de

wobstatk jězdźidłow
tankowe hašenske jězdźidło za lěs (TFL-W)
nošnomócne hašenske jězdźidło (TSF/W)
wjacezaměrowe jězdźidło (MZF)

Wohnjowa wobora Chelno

Wjesna łućina 22b
02627 Radwor
telefon: 035935 21177

nawoda stejišća Chelno
kamarad Sandro Jenč

wobstatk jězdźidłow
transportnik (MTW)

Wohnjowa wobora Łupoj

Łupoj 30a
02627 Radwor
telefon: 035934 77657

mejlka: ff-luppa@web.de
web: www.feuerwehr-luppa.de

nawoda stejišća Łupoj
kamarad Thomas Heinrich
tel. 01735817628

naměstnik
kamarad Axel Müller/ Młynk
tel. 01607267695

młodźinska wohnjowa wobora
kamarad Axel Müller/ Młynk
tel. 01607267695

wobstatk jězdźidłow
transportnik (MTW)