• A-
  • A
  • A+
035935 21630

kontaktna wosoba w zarjadnistwje

wjesnjanostka a hłowny zarjad - personalne naležnosće

knjeni Madeleine Rynčowa

telefon:
035935 21630
mejlka:
buergermeister@radibor.de

sekretariat – gmejnska rada / wozjewjenja / archiw / jubileje / póšta/ socialne naležnosće/ wohnjowa wobora/ škit před wohenjom a katastrofami

knjeni Susann Meier

telefon:
035935 21630
mejlka:
gemeinde@radibor.de

komornistwo - etat a finančne planowanje / dohladowanje etata / wobhospodarjenje etata / spěchowanske srědki / dźěćace dnjowe přebywanišća / zawěsćenja / běrcowstwo

wjednica wotrjada: knjeni Melanie Mijan

telefon:
035935 21632
mejlka:
kaemmerei@radibor.de

knjeni Katrin Köckritz

Telefon:
035935 21640
E-Mail:
haushalt@radibor.de

kasa – wólby – gmejnska kasa/ wólby

knjeni Yvonne Zirnstein

telefon:
035935 21631
mejlka:
kasse@radibor.de

knjeni Kathrin Balzer

telefon:
035935 21631
mejlka:
kasse@radibor.de

dawki a knihiwjednistwo zapołožkow – dawki za ležownosće, psy a přemysło / wotedawki, podruže a wotnajeće

knjeni Nicole Rehor

telefon:
035935 21638
mejlka:
steuer@radibor.de

wobydlerski zarjad – wupokazy / pućowanski pas / běrow za namakane wěcy / přemysło

knjeni Doris Lehmann

telefon:
035935 21637
mejlka:
meldestelle@radibor.de

stawnistwo - Malešecy

přizjewjenje a přewjedźenje zmandźelenja / mjenoswjećby / zastup/wustup do/ze cyrkwje / připóznaće nanowstwa / mjenowe postajenja / wobkrućenje smjertneho pada / wustajenje wopismow / slědźenje za prjedownikami

knjeni Juliane Barthe

telefon
035939 85535
mejlka
barthe@hochkkirch.de

knjeni Melanie Lochner

telefon
035939 85533
mejlka
lochner@hochkkirch.de

stawnistwo je wotewrjene:

wutoru
14:00 - 17:00 hodźin
štwórtk
14:00 - 16:00 hodźin

twarski zarjad – dróhotwar / twarske planowanje / twarske próstwy / twarski dwór / přizwolenja pušćenja štomow

wjednica wotrjada: knjeni Nicole Stephan

telefon:
035935 21636
mejlka:
bauamt@radibor.de

porjad – wěstota - ležownosće – přizwolenje přewjedźenja zarjadowanjow, wohnjostrojow atd. / postajenje domowych čisłow / ležownosće / towarstwa/ přenajeće wjacezaměroweje hale SLAVIA

knjez Enrico Witt

telefon:
035935 21634
mejlka:
liegenschaften@radibor.de

městny wobchadowy zarjad – zapis dróhow / wobchado-prawniske postajenja  / wobchado-prawniske nadawki

knjez Enrico Witt

telefon:
035935 21634
mejlka:
liegenschaften@radibor.de

manager za škit klimy

knjez Marcel Bellmann

telefon:
035935 21639
mejlka:
klima@radibor.de

Radworski twarski dwór

knjez Peter Mescher
knjez Andreas Möhn
knjez Sebastian Schäfer

Minakałski twarski dwór

knjez Heiko Knothe
knjez Maik Lehmann

šulski sekretariat Serbskeje zakładneje a wyšeje šule Radwor – sekretariat / archiw / šulerski wobchad

knjeni Elisabeth Hantschick
Dróha dr. Marje Grólmusec 3
02627 Radwor

telefon:
035935 232 75
faks:
035935 232 74
mejlka:
schule@radibor.net

domownik serbskeju šulow we Radworju kaž tež sportoweje hale „SLAVIJE“

knjez Štefan/ Šćěpan Paška
Dróha dr. Marje Grólmusec 3
02627 Radwor

telefon:
035935 232 75