• A-
 • A
 • A+
035935 21630

hospodarstwo – přemysło - zawody

Veolia wobswětowy serwis Wuchod tzwr a co. Kt
Droby 23
02627 Radwor

Tel.: 035934 65 626

mejlka: dispo.oberlausitz@veolia.com
web: www.veolia.de/oberlausitz-droben

poskitk

 • zawod za hódnotne maćizny
 • zawod za kompostowace připrawy
 • sortěrowanje lochkich wotpadkow
 • předźěłanje stareho drjewa

Třěchikryjer S. Šołta
Marcel Meixner
Dróha Alojsa Andrickeho
02627 Radwor

tel.: 035935 216 837

mejlka: info@scholze-dach.de
web: www.scholze-dach.de

poskitk:

 • dźěła na třěše
 • dźěła na fasadźe
 • tykowanske dźěła
 • klempnarske dźěła na třěše
 • ćěsliske dźěła
 • róštytwar

Carsten Šmit mišterski zawod
instalacije małych čisćernjow
Łomsk 10
02627 Radwor

tel.: 035934 41 70
mobil: 0175 564 58 71
mejlka: bc.schmidt@t-online.de

poskitk:

 • domowa technika a serwis
 • předawanje, zatwar a hladanje biologiskich małych čisćernjow
 • wupožčowanje dźěłowych panóžkow hač do 18m
 • zahrodnistwo
 • pruwowanja njepušćnosće twarjenjow (blower.door)
 • termografija twarjenjow

Ratarski zawod Sakskeje tzwr.
Stejišćo Čorny Hodler
Čorny Hodler 1d
02627 Radwor

tel.: 035935 20 800
faks: 035935 20 802

mejlka: info.swa@agrartechnik-sachsen.de
web: www.agrartechnik-sachsen.de

FEMTECH Lutobč tzwr. & co. Kt
Parkowa dróha 3
02627 Lutobč

tel.: 035934/ 68 00
faks: 035934/ 680 15

web: www.femtech-landtechnik.de

poskitk:

 • ratarske mašiny
 • lěsniska technika
 • dźěłarnjowy Serwis
 • reparatura jednotliwych dźělow
 • wuměna jednotliwych dźělow/ DIN-dźěle
 • tepjenske a sanitarna instalacija

Multicar – narunanske dźěle
Frank Husack
Miłkecy 15c
02627 Radwor

tel.: 03591 / 530 93 95
mobil: 0172-83 49 807
faks: 035935 / 21 58 94

mejlka: info@multicar-ersatzteile24.de

SchmidtSchwarz GmbH & Co.KG
Nawjes 11
02627 Radwor

tel.: 035935 2860
web: www.schmidtschwarz.de
mejlka: email@schmidtschwarz.de

poskitk:

 • Šulerski wobchad
 • Busowe jězby po cyłej Europje
 • Skupinske jězby
 • Putniske jězby
 • Pućowanske jězby (z kolesom)
 • Wupožčowanje busow
 • Wulkozarjadowanja (transfer)

Dźěłarnja k wobhladanju kobjelerstwa
Kobjelerski mišter Thomas Scheffel
Budyska šoseja 1
02627 Minakał

tel.: 035934 6365

mejlka: Korbmacherei@gmail.com
web: www.Korbmacherei.de

poskitk:

 • kobjelerske a plećenske wudźěłki
 • wosebite zhotowjenje – tež po měrje
 • plečenske dźěła za stólcy
 • reparatury
 • swójske plahowanje witkow w biosferowym rezerwaće
 • přednoški, wjedźenja, dźěłarnički

Elektro Poick tzwr
Wojerowska dróha 12
02627 Chelno

tel.: 035935 2850

mejlka: info@poick.de
web: www.poick.de

poskitk:

 • elektriska instalacija
 • kablowy a milinowodowy twar hač do 30 kV
 • twar připrawow
 • błyskowy škit a přizemjenske připrawy
 • připrawy k škitej před přepjećom
 • serwisowa słužba

Třěchikryjer & klempnarnja Björn Mickel
Młynske chěže 7a
02627 Radwor

tel.: 035935 21 99 44
faks: 035935 21 99 45

mejlka: info@dachdecker-mickel.de
web: www.dachdecker-mickel.de

poskitk:

 • płone třěchi
 • nahłe třěchi
 • ćopłotna izolacija
 • klampnarske dźěła
 • dźěła na fasadźe
 • ćěsliske dźěła
 • serwis & reparatura

Peter Rämsch transporty
Přemysłowy park 10
02627 Čorny Hodler

tel.: 035935 20404
faks: 035935 20405
mobil: 0178 800 563 2

mejlka: raemsch-transporte@t-online.de
web: www.peter-raemsch-transporte.de

poskitk:

 • taksi
 • kurěrske słužby
 • składźišćowe hospodarstwo
 • transporty wšěch družinow, hač do 24t
 • wosebite transporty z nadměru po wysokosći a šěrokosći

Rostockec swobodna dźěłarnja za jězdźidła
Wojerowska 8
02627 Chelno

tel.: 035935 3381

mejlka: henry-rostock@t-online.de
web: www.meinewerkstatt.de/rostockhenry

poskitk:

 • serwis klimoweje připrawy
 • hłowne a wotpłunowe přepytowanje
 • přeměrjenje wóskow
 • porjedźenje karosow

Kahlertec jězdźidłowy serwis
Droby 18c
02627 Radwor

tel.: 035934 77749
faks: 035934 77748

mejlka: fahrzeugservice_kahlert@gmx.de

poskitk:

 • dźěłarnja za wšitke typy
 • Smart Repair
 • hladanje & reparatura
 • wobarbjenje jězdźidłow
 • wobručowy serwis
 • hłowne a wotpłunowe přepytowanje
 • serwis awtoweje škleńcy

R&Č inowatiwna domowa technika tzwr
Kamjenej 13
02627 Radwor

tel.: 035934 6220
faks: 035934 62216

mejlka: mail@rz-camina.de
web: www.rz-camina.de

poskitk:

 • tepjenska technika
 • klimatiska technika
 • palidłobańkowe tepjenje
 • sanitarna technika
 • bliskoćopłosyće
 • technika přewětrjenja

ABE připrawowe towarstwo zwr & Co. Kt
Dróha Alojsa Andrickeho 4
02627 Radwor

tel.: 035934 622 14
faks: 035934 62216

mejlka: info@abeg-online.com

poskitk:

 • wobhospodarjenje energiju zhotowjenskich připrawow
 • bliskoćopłosyće

Jězdźidłowy serwis
Čorny Hodler tzwr
Přemysłowy park 10
02627 Čorny Hodler

tel.: 035935 2820
faks: 035935 28214
mobil: 0152 0869 6189

mejlka: info@schwarzadler.de
web: www.schwarzadler.de

poskitk:

 • wobručowa słužba
 • serwis za narunanske dźěle
 • předań & serwis za zahrodowe graty
 • serwis za wosobowe awta a wužitne jězdźidła
 • klimatiski serwis awtow

Polstrowarnja & sedłarstwo
Handrij Kral – mišter za wuhotowanje rumnosćow
Kamjenej 5
02627 Radwor

tel.: 035934 67534
faks: 035934 77611

mejlka: info@polsterer-bautzen.de
web: www.polsterer-bautzen.de

poskitk:

 • polstrowanje meblow a jězdźidłow
 • słónčny škit
 • špundowanske wukłady
 • poćehnjenske płaty & meblowe kože

Twarska firma Stefan Dej
Młynske chěže 27
02627 Radwor

tel.: 035935 20795
mobil: 0171 172 150 4

mejlka: stephandej@gmx.de

poskitk:

 • nowe & stare twary
 • akustiski- & suchotwar
 • wobmjetk, mulerske & betonowe dźěła

Palernja kofeja při róžowni
mějićelka Christine Michael-Hensel
Klukšanska dróha 9a
02627 Minakał

telefon: 035934 709090
mobil: 0174 3431252
mejlka: info@kaffeeroesterei-loebau.de