• A-
  • A
  • A+
035935 21630

Cile za wulěty

Radworska gmejna je tež idealne wuchadźišćo za Waše wulěty

Hród w Minakale

Ke wosebitostkam Radworskeje gmejny słuša barokowy hród w Minakale z překrasnym parkom. Minakałski hrodowy ansambl nadeńdźeće we wuchodnym dźělu Sakskeje. Někak 15 km sewjernje Budyšina je hród a park z 2 kawalěrowymaj domomaj srjedź bahnoweje a hatoweje krajiny w biosferowym rezerwaće Hornjeje Łužicy.

dalše informacije namakaće tu

Park sawrierow w Małym Wjelkowje

Dožiwiće, kak zemja před wjele milionami lětami wupadaše, jako ju hišće dinosawriery wobknježachu. Hladajće přez wjac hač 200 plastikam w přirodnej wulkosći direktnje do woči. Nimo toho, zo sej hrózbne prazwěrjata wobhladaja, maja dźěći wosebite móžnosće, so wucychnować. Wšojedne hač po hoberskim suwadle abo na mnohich druhich hrajkanskich nastrojach w parku.

dalše informacije namakaće tu

Budyšin

W Budyšinje móžeće wjele dožiwić. Wosebje derje znaty je Budyšin za jeho krasne Stare město z mnohimi wěžemi a wjele kulturnymi zarjadowanjemi. Wobdźiwajće Stare město na př. při romantiskim wjedźenju po měsće. Dajće wašemu wopytej přijomnje w zabawnym hosćencu abo w rustikalnej korčmje Budyšina wuklinčeć.

dalše informacije namakaće tu

Hłowne město kraja Sakskeje su Drježdźany

Drježdźany skića Wam wjele widźenja hódneho: Drježdźanski cwinger, Cyrkej našeje knjenje, Semperowa opera a rezidencny hród a wjele dalšich historiskich twarskich pomnikow.Kulturu, hospodu a nakupowanske centry namakaće we krasnym Starym měsće.

dalše informacije namakaće tu

Pućowanje po Sakskej Šwicy

Sakska Šwica skića Wam mnohe pućowanske tury. Wšojedne hač na Pfaffenstein, Bastei, Kuhstall – fantastiska prózdnjeńca nad dołom Kirnitzsch - abo do Bad Schandau. Dožiwiće dyrdomdej při jězbje ze spławom, kwadtom, hórskim kolesom a při krosnowanju. Je to wosebity aktiwny dowol.

dalše informacije namakaće tu

Dožiwjenska kupjel a wólnočasny center Mariba w Neustadće

Tutón dožiwjenski swět skići Wam ryze wočerstwjenje a wotpočnjenje. W karibiskim stilu wuhotowany kupjelowy a dožiwjenski swět z něhdźe 1.400m² wodoweje płoniny a tropiskimi temperaturami wokoło 28°C garantuja radosć, wjeselo a strowotu za cyłu swójbu. Dožiwiće a wužijće prěnju saksku „europsku sawnu“.

dalše informacije namakaće tu