• A-
  • A
  • A+
035935 21630

Zastaranje dźěći

Pytaće-li za Waše dźěćo žłobik, pěstowarnju abo hortowe městno, wobroćće so zahe dosć na zarjadnišća.

We žłobiku a pěstowarni móžeće mjez 4, 5, 6 abo 9 hodźinami zastaranja dźěći wolić. We horće so dźěći 5 abo 6 hodźinow dohladuja.

Staršiske přinoški so po přerěznych wudawkach wšitkich zarjadnišćow Radworskeje gmejny wobliča a móža so kóžde lěto trochu měnjeć.

Zasłužerjo z niskej mzdu móža na Budyskim krajnoradnym zarjedźe, we wotrjedźe hospodarskeje młodźinskeje pomocy, na Dwórnišćowej dróze 9, telefonisce pod 03591 / 52 51 512 000 próstwu wo přewzaće staršiskich přinoškow stajić.

Pěstowarnje Radworskeje gmejny su w swobodnym nošerstwje.

Cyłodnjowske dźěćace kubłanišća

dale

Dnjowe hladanišća

dale