• A-
  • A
  • A+
035935 21630

Z kolesom pućować po Radworskej gmejnje

Na kole po Łužicy pućować je wosebite wjeselo. Na derje wutwarjenych kolesowarskich šćežkach móžeš mnohostronsku krajinu zeznać a wjele zajimawostkow wopytać. –. Hač Wódro-Nysowa kolesowarska šćežka, Hórniska tura, Kórkowa abo Žabjaca kolesowarska šćežka – tu čakaja njeličomne derje wutwarjene kolesowarske šćežki na zajimowaneho pućowarja z kolesom. W jednotliwych regionach Łužicy je tež mnoho mjeńšich zajimawych kołojězbow móžnych. Informacije dóstanjeće pola Regionalneho managementa abo pola regionalnych turistiskich informacijow.